top of page

 SEGÍTÜNK 

 BIZTONSÁG 

 a munkavédelemben 

 BIZTONSÁG 

 a munkavédelemben 

 BIZTONSÁG 

 a munkavédelemben 

Anchor 1

Tudja Ön, hogy mire van szüksége?

Mi teljeskörű munkavédelmi szolgáltatást nyújtunk.

Miért minket válasszon?

Több mint 18.000 féle munkavédelmi termék

ugrás a webshopba

Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése.

​A  Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. Törvény IV. fejezet, 54. § (2) bekezdése szerint,

amennyiben a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontokra terjed ki.

Kémiai kockázatértékelés elkészítése 

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM. rendelet 5 & (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbenialkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Munkavédelmi törvény. 54. § (2) bekezdésével összhangban.

A kémiai kockázatelemzés a munkahelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozik. A kockázatértékelést az alábbiak figyelembe vételével kell végezni: veszély azonosítása, az expozíció-hatás összefüggés elemzése, az expozíció becslése,a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) ellenőrzi a kémiai kockázatértékelést.

Segítség a hiányzó, általában használt vegyi anyagok biztonsági adatlapjainak beszerezésében

A biztonsági adatlap vegyi anyagokra vagy keverékekre összeállított dokumentum, amely széleskörű információt tartalmaz az anyag vagy keverék összetételéről, fizikai, kémiai, egészségügyi és környezeti hatásairól, a termékek biztonságos felhasználásáról, tárolásáról, ártalmatlanít&aacu